Editie 19 - 3

4 -  Vooraf

6 -  Een wandeling in Kin
 Koen Peeters

16 -  'Voor hen is dat de slavernij, en niets anders'
 Ernest Claes en Congo
 Geert Buelens

34 -  Wat wij gemeen hebben met Gabrielle Deman, de vrouw die in 1904 Congo-Vrijstaat doorkruiste
 Herlinde Leyssens


50 -  Geschiedenis in twee gedaantes
 Over Césaires portret van Lumumba en Claus' Leopold II
 Lieselot de Taeye

70 -  Nederlands proza en de orale Bantoeliteraturen
 Julien Vermeulen

-