Editie 17 - 1

5 - Omtrent Hugo Claus - een themanummer
Jacqueline Bel, Jan Robert, Johan Vanhecke


9 - 'Als je dit leest ben ik geweest'
Over het archief en het oeuvre van Hugo Claus
Georges Wildemeersch

36 - Het oponthoud voor De verwondering
Een keukenverhaal
Kevin Absilis & Wendy Lemmens

68 - Hugo Claus, de snelste en goedkoopste filmer van Europa
De totstandkoming van De vijanden
Gertjan Willems

86 - De vele gedaanten van Hugo Claus' Gilles
Of de geschiedenis van een dramatische monoloog
Elies Smeyers & Stéphanie Vanasten

110 - 120 kreetjes onder een stolp
De eerste versie van Een geverfde ruiter
Johan Vanhecke

132 - Claustaal voor het witte doek
De verfilming van Het verlangen

153 - Mummies voor Vietnam
Maatschappijkritek en Vietnamprotest in Claus' Morituri
Sarah Beeks

168 - Multimediale metamorfoses
De verzoeking, van hoorspel naar novelle en terug
Evelien Verschueren

188 - De Meester en Willem Putman
Kris Humbeeck & Aragorn Fuhrman

-