Editie 18 - 4

4 -  'Ik geloof dat het tegenwoordige Duitschland geen gunstig terrein voor mijn werk is'
 Willem Elsschots uitgeefperikelen in nazi-Duitsland
 Sjoerd van Faassen

36 -  Bij een schilderij van Henri Leys
 Johan Vanhecke

45 -  'Ik heb de flair, om teksten goed te vertalen, die ik soms pas veel later ga begrijpen'
 Over vertaler J.A. Sandfort
 Janine R. Mooij & Mathijs Sanders

65 -  Enkele schilders uit Latijns-Amerika: Van Ostaijen en een tentoonstelling in Maldodor
 Peter Rogiest & Fernando Villegas Torres

80 -  Ernest Claes en Felix Timmermans op filmcursus in Berlijk (1941)
 Roel Vande Winkel