Editie 18 - 1

4 -  In dienst van het water
 Water en religie in De waterman van Arthur van Schendel
 Piet Kralt

26 - 'Drieéénig groot'
 Afrikaner Boeren, Zuid-Afrika en Groot-Nederland in de Eerste Wereldoorlog
Yves T'Sjoen

49 -  'Wat niet goed is, is niet geschreven'
 Supplement bij de correspondentie Gerrit Achterberg-Gerrit Kamphuis
 Niels Bokhove

74 -  Sabbat of socialisme?
Het vergeten genre van de Joodse stadsroman
 Jacqueline Bel