CONTACT

Colofon

Kernredactie
Manu van der Aa, Sjoerd van Faassen, Hans Renders, Jan Robert, Geert Swaenepoel (redactiesecretaris) 

Redactie
Jacqueline Bel, Elke Brems, Bertram Mourits, Yves T'Sjoen, Dieter Vandenbroucke, Johan Vanhecke en Sandra van Voorst

Redactieadres
Geert Swaenepoel, Salm Salmstraat 13, 2320 Hoogstraten
T +32(0)3 314 31 51
E geertswaenepoel@hotmail.com

Abonnementenadministratie
Garant Uitgevers, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
T +32(0)3 231 29 00
E uitgeverij@garant.be

* De abonnementsprijs voor een jaargang (4 nummers) bedraagt 36 euro.
* Een studentenabonnement kost 28 euro (onder opgave van opleiding en collegekaartnummer).
* Een instellingsabonnement kost 44 euro
* Los niet-thema nummer kost 12 euro

Voor landen buiten de Benelux worden verzendkosten in rekening gebracht.

Opgave van abonnementen bij de administratie. Betaling na ontvangst acceptgirokaart.

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij uiterlijk een maand voor het einde van de jaargang schriftelijk wordt opgezegd.

Ontwerp
Rudo Hartman

Zacht Lawijd is een uitgave van de vzw Zacht Lawijd in samenwerking met het Letterenhuis (Antwerpen) en het Letterkundig Museum (Den Haag)

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Literatuur Vlaanderen.