PROFIEL

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto's, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Zacht Lawijd wil vooral geen gespecialiseerd vaktijdschrift voor academici zijn. Wel presenteert het op een gedocumenteerde en verrassende wijze allerlei nieuw onderzoek voor een breed geinteresseerd publiek. Zacht Lawijd verschijnt in nauwe samenwerking met het Letterenhuis, Antwerpen en het Literatuurmuseum, Den Haag.

Zacht Lawijd verschijnt vier keer per jaar.

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Literatuur Vlaanderen.